Oddíl Cyklodraci Brno

30. PS Mládí

Jak se táborničí

Sportovní hry, vědomostní soutěže, putování za určitým cílem, luštění šifer, koupání, puťák, noční hra, táboráky, písničky, souboje oddílů, celotáborová hra s odměnou na konci, poznávání přírody, tábornické dovednosti jako třeba vaření na ohni, bivakování, táborové stavby.

Oddíly jsou smíchané věkově a kluci a holky dohromady.

Téma celotáborové hry určuje pointu jednotlivých her.